13-1-2019
AL

Update m.b.t. nieuwe statuten / oproep statutencommissie

Nieuwsafbeelding
Beste leden,

Zoals reeds bekend heeft het bestuur voornemens de statuten aan te passen en te moderniseren, zoals in de laatste ALV besproken.
Helaas zijn wij er niet in geslaagd om hiervoor een commissie samen te stellen die dit in zijn geheel wil oppakken, danwel de statuten samen te stellen voor de komende ALV. Onze excuses hiervoor.

Graag doen wij alsnog een oproep deel te nemen in deze commissie, zodat de statuten zodanig worden opgesteld dat deze in een Bijzondere ALV vrij snel goedgekeurd kunnen worden, zonder lange discussies.
De commissie zal gezamenlijk de statuten wijzigen (met aanpassingen zoals besproken met Notaris de Bie, tijdens de ALV), waardoor er een laatste concept ontstaat.

Indien je wilt deel nemen in deze commissie (> 16 jaar), kun je je aanmelden via mail ([email protected]) of bij Mark Verhoeven.

Sportieve groet,


Bestuur Hockeyclub Mill