Maandag 28-1

Beste hockeyleden en hockeyouders.   Tijdje geleden is het idee opgeworpen om een hockey-uitwisselbeurs te organiseren, waarbij hockeyspullen kosteloos kunnen worden aangeboden, welke anders ongebruikt in de kast liggen te verstoffen. Op dit idee is van diverse kanten positief gereageerd.  Wie A zegt moet ook B zeggen, dus daa ... Lees meer

Nieuwsafbeelding
Woensdag 23-1

Beste leden,
 
Bijgaand de agenda voor de Algemene ledenvergadering van donderdag 24 januari 2019. In LISA Team kunnen jullie de notulen van de laatste ALV vinden (zie Club-Documenten).
Sportieve groet,


Het bestuur
... Lees meer

Zondag 13-1

Beste leden,
Zoals reeds bekend heeft het bestuur voornemens de statuten aan te passen en te moderniseren, zoals in de laatste ALV besproken. Helaas zijn wij er niet in geslaagd om hiervoor een commissie samen te stellen die dit in zijn geheel wil oppakken, danwel de statuten samen te stellen voor de komende ALV. Onze excuses h ... Lees meer